Om mig

Jeg er praktiserende psykoterapeut med praksis på Bornholm og i København. Kandidat i pædagogisk psykologi fra Århus universitet og uddannet psykoanalytisk psykoterapeut for psykologer og psykiatere, fra den 3-årige specialistuddannelse v/ Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi ( IPP – uddannelse).

Jeg har igennem 10 år været tilknyttet en psykiatripraksis i Lyngby som klinisk psykolog. Her arbejdede jeg med behandlingsforløb af såvel kortere som længerevarende forløb med patienter indenfor et bredt spektrum af kliniske problemstillinger, såsom angst, depression,  ADHD samt personlighedsforstyrrelser, både individuelt og i gruppe.

Der er tre forhold, der er afgørende for en tilstrækkelig og god nok, psykologisk psykoterapi: Det ene er akademisk træning, der giver et solidt kendskab til psykologisk videnskab og en kritisk vurderingsevne. Dette er vigtigt fordi tiden er præget af mangfoldige psykologiske bevægelser, der lover frelse ad psykoterapeutisk vej. Det andet fundament er egen psykoterapi. Min bestod i en treårig psykoanalytisk psykoterapi med et fremmøde to gange om ugen. Det tredje fundament er psykoterapeutisk træning. Jeg har gennem en årrække modtaget supervision på de sager jeg har arbejdet med. Hertil kommer 18 års psykoterapeutisk erfaring med psykoterapi af unge og voksne, individuelt og i gruppe.

Jeg har i mange år været anvendt som supervisor i såvel offentlige, som private sammenhænge. Jeg er lektor, har akademiske kompetencer og erfaring med projekter, undervisning, læring, udvikling samt afholdelse af kurser og oplæg på konferencer og temadage. Jeg har specialiseret mig i fænomenet mobning, hvor jeg har et akademisk teoretisk og klinisk funderet kendskab til mobning som traume fra praksis. I regi af Professionhøjskolen Metropol gennemførte jeg et projekt i samarbejde med Professor Bent Rosenbaum og Annette Davidsen fra Københavns Universitet, med fokus på at belyse sammenhængen mellem tidlige erfaringer med mobning og psykisk lidelse. Projektet resulterede i en artikel til tidsskriftet Psyke & Logos 2016, der kan hentes – under Links.

Jeg er født i 1960 i København. Uddannet sygeplejerske i 1993. Mange års arbejde med hjertepatienter og den angst disse patienter pådrager sig fører til den første psykoterapiuddannelse – en treårig uddannelse, som tegneterapeut hos psykiater Ulrik Haahr og Jette Fenger.

I 2000 tiltræder jeg en stilling som psykoterapeut i psykoterapeutisk klinik på Bispebjerg Hospital. Denne stilling fører i 2006 videre til universitets studiet. I 2009 bliver jeg ansat som adjunkt på Professionhøjskolen Metropol – Institut for Sygepleje. Jeg bliver godkendt lektor samme sted i 2013. Parallelt med min lektorstilling påbegynder jeg i 2013, den 3-årige IPP – uddannelse for psykologer og psykiatere, som færdiggøres i 2016.