Om mig

Jeg er praktiserende psykoterapeut med praksis på Bornholm og i København. Kandidat i pædagogisk psykologi fra Århus universitet, psykoanalytisk psykoterapeut for psykologer og psykiatere, fra den 3-årige specialistuddannelse v/ Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi ( IPP – uddannelse). Kandidat på den psykoanalytiske uddannelse og medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab.

Igennem 10 år, har jeg haft tilknytning til en psykiatrisk speciallæge praksis i Lyngby som klinisk psykolog. Her varetog jeg behandlingsforløb af korte såvel som længerevarende forløb med patienter indenfor et bredt spektrum af kliniske problemstillinger, såsom angst, depression,  ADHD samt personlighedsforstyrrelser, individuelt og i gruppe.

Igennem mange år har jeg været anvendt som supervisor i offentlige, såvel som private sammenhænge. Jeg er lektor, har akademiske kompetencer og erfaring med projekter, undervisning, læring, udvikling samt afholdelse af kurser og oplæg på konferencer og temadage. Jeg har specialiseret mig i fænomenet mobning, hvor jeg har et akademisk teoretisk og klinisk funderet kendskab til mobning som traume fra praksis. I regi af Professionhøjskolen Metropol gennemførte jeg et projekt i samarbejde med Professor Bent Rosenbaum og Annette Davidsen fra Københavns Universitet, med fokus på at belyse sammenhængen mellem tidlige erfaringer med mobning og psykisk lidelse. Projektet resulterede i en artikel til tidsskriftet Psyke & Logos, 2016 der kan hentes – under Links.

Jeg er født i 1960 i København og uddannet sygeplejerske i 1993. Mange års arbejde med hjertepatienter og den angst disse patienter pådrager sig fører til den første psykoterapiuddannelse – en treårig uddannelse, som tegneterapeut hos psykiater Ulrik Haahr og Jette Fenger.

I 2000 tiltrædes stillingen som psykoterapeut i psykoterapeutisk klinik, Bispebjerg Hospital. Stillingen fører videre til universitets studiet, der færdigøres i 2009 med ansættelse som adjunkt v/ Professionhøjskolen Metropol – Institut og lektor- godkendes samme sted i 2013. Parallelt med lektorstilling påbegyndes den 3-årige IPP – uddannelse for psykologer og psykiatere, der færdiggøres i 2016.  I 2018, Kandidat på den psykoanalytiske uddannelse og medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab.