Psykoanalyse

Psykoanalyse udgøres af et intensivt samarbejde, hvor man kommer flere gange om ugen i 45 min. Behandlingen er ofte langvarig dvs. flere år. Psykoanalyse søges oftest ud fra en fornemmelse af at ens problemer, har karakter af gentagelser og svære at forstå.

Psykoanalyse åbner op for større selvindsigt og oplevelse af at finde sammenhæng og mening bag de psykiske vanskeligheder.

Målet med psykoanalytisk behandling, er opnåelse af større indre frihed, psykisk integritet og vækst samt bedre interaktion med andre mennesker.