Psykoterapi

Den psykoterapi jeg tilbyder, starter med en dobbeltsession, dvs. 1½ time. Jeg vil spørge hvad der, har fået dig til at henvende dig, hvor længe du har haft dine vanskeligheder og hvordan du hidtil har forholdt dig til dem. Afhængig af problemernes art, vil jeg også bede dig fortælle lidt om din baggrund og sammen undersøger vi, hvordan vi kan forstå opståede vanskeligheder.

Psykiske vanskeligheder og symptomer, kan være opstået på baggrund af svigt i den tidlige barndom, og kan også have at gøre med manglende muligheder for at frigøre sig følelsesmæssigt, og nå frem til modenhed. I samtalens løb, drøfter vi således din livshistorie og selvopfattelse. Vi taler om særligt betydningsfulde begivenheder i dit liv, der måske kan have forbindelse til nuværende vanskeligheder. Ved slutningen af den første session vil du have et overblik over det, som du kan arbejde med og vi træffer sammen en aftale om et eventuelt videre forløb.