Supervision og undervisning

Jeg tilbyder supervision til offentlige såvel som private organisationer. Det kan dreje sig om social- og sundhedspersonale indenfor faggrupper (læger, sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger mv.). Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe. Jeg tilbyder endvidere supervision af personalegrupper på f.eks. forvaltninger og behandlingshjem, og i private organisationer ved stress og kriseramte medarbejdere, fyringer, afskedigelser samt supervision af ledere ved forandringsprocesser i organisationer.

Jeg tilbyder undervisning og vejledning på diplom og Ba-projektopgaver indenfor en bred vifte af forskellige faggrupper samt studerende indenfor social og sundheds-uddannelser på post og prægraduat niveau. Jeg udvikler og afholder skræddersyede kurser/oplæg indenfor en vifte af psykologfaglige tematikker såsom: anerkendende kommunikation i relationer, psykiatri, recovery, krise og sorg, udviklingspsykologi, børn og unge i krise/sorg, forståelse af stress og social kapital. Endvidere kan jeg tilbyde at holde faglige oplæg ved temadage og konferencer.