Ungdomsterapi

I forhold til unge er det for mange unge vigtigt, at terapien kan komme til at udgøre et fortroligt rum, der ikke drøftes med deres forældre, hvorfor forældresamtaler ikke altid er en god idé til denne gruppe.

Et barn eller en ung kan have brug for at tale med en psykolog, hvis hun/han:

  • Har lav selvtillid og ofte føler sig usikker på sig selv
  • Er ked af at gå i skole og har været/eller er udsat for mobning
  • Føler sig udenfor eller anderledes blandt jævnaldrende
  • Gør skade på sig selv eller på anden måde er selvdestruktiv
  • Har oplevet en skilsmisse
  • Har mistet en forælder eller anden vigtig person i ens liv
  • Har svært ved at styre sig selv og løber ind i mange konflikter
  • Oplever problemer med sin spisning og sin vægt
  • Har oplevet problemer med vold eller seksuelle grænseoverskridelser